GABINET EGZOWET zajmuje się profilaktyką, diagnostyką

oraz leczeniem chorób zwierząt egzotycznych tzn.:

- drobnych ssaków : myszy, szczurów, chomików,
   świnek morskich, koszatniczek, szynszyli, królików,
   fretek, skunksów, jeży, lotopałanek, burunduków i innych

- gadów (żółwi, jaszczurek, węży) oraz płazów

- ptaków egzotycznych (kanarków, papużek, papug)

a także profilaktyką psów i kotów.

4a2222
dozzz
srzzz

Informacja

    

Gabinet zawiesił usługę leczenia psów i kotów. Obecnie Gabinet prowadzi jedynie profilaktykę chorób psów i kotów tzn. szczepienia, 

preparaty przeciwko pasożytom oraz wystawianie paszportów. Gabinet w chwili obecnej specjalizuje się wyłącznie w leczeniu 

i diagnostyce chorób królików, gryzoni, jeży pigmejskich, fretek, gadów, płazów, papug oraz innych drobnych zwierząt egzotycznych.

 

srzzz
srzzz
srzzz
upzzzz
srzzz
srzzz
srzzz
srzzz
srzzz
srzzz
srzzz
srzzz
srzzz
srzzz

Szanowni Państwo, z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Gabinet weterynaryjny Egzowet lek.wet.Nina Bochyńska dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

Klauzula informacyjna dla Klientów Naszego podmiotu leczniczego

  1. Administrator danych osobowych

a) Drodzy Klienci, Administratorem (ADO) Państwa danych osobowych jest Gabinet weterynaryjny Egzowet lek.wet.Nina Bochyńska z siedzibą: ul. Kościuszki 35/1B 45-062 Opole.

b)Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: egzowet.opole@gmail.com lub telefonując pod numer: 600617025.

  1. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

a) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu: ochrony stanu zdrowia twojego zwierzęcia, świadczenia usług medycznych wobec twojego zwierzęcia, zarządzania udzielaniem tych usług wobec twojego zwierzęcia oraz leczenia twojego zwierzęcia.

b) Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest :

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO)

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

c) Państwa dane wraz z danymi twojego zwierzęcia będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa, tj. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

d) Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie mogła zostać wykonana.

  1. Komu są udostępnianie dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

  1. Państwa uprawnienia

Maja Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  1. Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  1. Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  1. Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

Z poważaniem,

Właściciel Gabinetu weterynaryjnego Egzowet

lekarz weterynarii Nina Bochyńska

dozzz
upzzzz
dozzz
upzzzz
srzzz
srzzz

UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!

    

 

Ze względu na nagły zły stan zdrowia lekarza prowadzącego zapisy i przyjęcia Pacjentów
w Gabinecie Egzowet zostają w chwili obecnej zawieszone. 

 

Planowa przerwa w pracy Gabinetu (uwzględniając także króciutki urlop macierzyński Pani dr)
potrwa do końca listopada 2019 roku. O wznowieniu przyjęć będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Pani dr osobiście skontaktuje się na dniach ze wszystkimi umówionymi dotychczas w bieżącym miesiącu Pacjentami celem zakończenia ich leczenia w Gabinecie. 

Kontakt z Panią dr w trakcie trwającej przerwy możliwy będzie wyłącznie w formie mailowej na egzowet.opole@gmail.com , Pani dr będzie odpowiadać Państwu oczywiście zgodnie z możliwościami zdrowotnymi udzielając informacji do której placówki weterynaryjnej mogą się Państwo udać z danym gatunkiem zwierzęcia i z danym problemem podczas jej nieobecności.
Z kilkoma lekarzami z naszego regionu Pani dr pozostaje w stałym prywatnym kontakcie w związku
z tym możliwa będzie tam konsultacja Pacjentów w tym okresie. 

 

Za wszystkie miłe słowa i życzenia zdrowia Pani dr serdecznie dziękuje i obiecuje powrócić
do pracy i do swoich Pacjentów najszybciej jak to będzie możliwe :)