ZNIECZULENIE WZIEWNE

Gabinet dysponuje aparatem służącym do narkozy wziewnej pacjentów najmniejszych (<4 kg.m.c.).
Jest niezwykle ważnym narzędziem w:

  • diagnostyce zwierzat egzotycznych
    (wykorzystywany m.in. przy pobieraniu prób krwi u ptaków egzotycznych)
  • profilaktyce zwierząt egzotycznych
    (narkoza wizewna wykorzystywana jest w korekcji zębów siecznych u królików i gryzoni, a także w korekcji dzioba u ptaków)
  • leczeniu chirurgicznym zwierząt egzotycznych


Uwaga !
Wizyty z użyciem znieczulenia wziewnego wymagają wcześniejszej rezerwacji terminu.