ZNAKOWANIE ZWIERZĄT

  • Znakowanie zwierząt mikroczipami-transponderami, spełniającymi warunki ISO11784, ISO 11785