TLENOTERAPIA

  • Gabinet dysponuje koncentratorem tlenu.
  • Tlenoterapia spełnia rolę wspomagającą w leczeniu schorzeń układu oddechowego oraz rolę niezbędną
    w opiece po zastosowanej anestezji czy w akcji resyscytacyjnej.