PROFILAKTYKA PSÓW i KOTÓW

  • Gabinet Egzowet prowadzi wyłącznie profilaktykę chorób psów i kotów tzn.:
    – szczepienia
    – profilaktykę przeciwko ektopasożytom i endopasożytom