NABULIZACJA (inhalacja)

  • Gabinet dyspounje nebulizatorem (inhalatorem) spełniającym wspomagającą rolę
    w leczeniu schorzęń układu oddechowego.